6 minutenaktie

SpinToer Zevenhuizen

Op deze pagina

6 minuten Aktie van de Nederlandse hartstichting

Reanimatie en Defibrilatie

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers.

Dat zijn schrikbarende cijfers.

Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Zorg dat je weet wat er moet gebeuren.

dus  schrijf je in ! en volg de cursus reanimeren

 

Sporters en ook toerfietsers kunnen tijdens het uitoefenen van hun sport altijd worden geconfronteerd met iemand met een hartstilstand. Zorg dat je weet wat te doen, en kijk even verder op de site. Het kan van levensbelang zijn.

 

In het kader van de 6 minuten Aktie van de Nederlandse hartstichting,

om binnen 6 minuten bij iemand met een hartstilstand naast het reanimeren een

Defibrillator (AED) (Automated External Defibrillator) bij de hand te hebben.

 

  Wat te doen in de eerste 6 minuten na een hartstilstand:

 

  1. Bel 112 en vertel waar je bent en wat er aan de hand is

 

  1. Begin eerst met hartmassage en daarna beademing! Zo blijft het bloed stromen 
  2. Gebruik een AED (Automatische Externe Defibrillator)

 

De AED kan elektronische impulsen toedienen aan iemand met een hartstilstand.      

Deze “defibrillatie” zorgt ervoor dat het ongecoördineerd samentrekken

van het hart wordt opgeheven.

De overlevingskans bij een hartstilstand hangt af van de tijd die verstrijkt tot het

moment van Defibrillatie met de AED.

 

Binnen drie minuten heeft het slachtoffer een kans van 70% om te overleven.

 

Elke minuut later neemt de overlevingskans met maar liefst 10% af!

 

**********************************************

 

Hieronder een artikel van de Hartstichting over dit onderwerp.     

 

Wat is defibrillatie ?

 

Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot (schok) bij ventrikelfibrilleren.

Zo kan het hart weer een normaal ritme krijgen.

 

Wat is een AED?

 

Een Automatische Externe Defibrillator, een AED, is een apparaat dat via twee plakelektroden op de

ontblote borstkas, de hartactie van een slachtoffer met een hartstilstand registreert.

De AED is een apparaat dat leekhulpverleners kunnen inzetten bij een reanimatie.

Aan de hand van computergestuurde protocollen, geeft de AED gesproken opdrachten aan de leekhulpverlener(s). Uitsluitend bij een te defibrilleren hartritmestoornis wordt een schokopdracht gegeven.  

 

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie.

Directe basale reanimatie is altijd nodig om de hersenfunctie veilig te stellen, de tijd te overbruggen

tot de AED er is en het hart zelf voor te bereiden op een of meer stroomstoten van de AED.    

 

De AED is veilig en betrouwbaar.

Een AED zal alleen een schok toedienen, als de analyse van het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is.

Een schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk.

 

Het bedienen van een AED is relatief eenvoudig te leren (zie hoofdstuk 6).

Iemand die al kan reanimeren, kan binnen een paar uur leren omgaan met een AED.

Zodra de leekhulpverlener de AED aanzet neemt de AED de regie over.

 

Een AED kan als ‘apparaat’ nooit levens redden.

Het is de omstander, de reanimeert, die binnen de overlevingsketen iemand een kans op overleving geef

 

Hoe herken je een AED?

 

De AED is herkenbaar aan het officiële logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen.

Het logo of beeldmerk staat symbool voor de functie van de defibrillator.

 

Waar vind je een AED?

 

Omdat landelijk geen registratie plaatsvindt, zijn het aantal AED’s en de locaties niet bekend.

Naar schatting gaat het om enkele duizenden apparaten.

Het zichtbaar maken van lokale initiatieven (AED-locaties per wijk/gemeente/regio),

zijn een eerste stap om het aantal AED’s in kaart te brengen.     

De komende jaren zullen er steeds meer AED’s komen op openbare plekken,

bijvoorbeeld in winkelcentra, gemeentehuizen, theaters, bioscopen of op stations.

Ook streeft de Ook zullen steeds meer AED’s aanwezig zijn in de directe woonomgeving,

binnen bedrijven en bij evenementen

 

Wie mag een AED bedienen?

 

Iedere leekhulpverlener mag een AED gebruiken.

Training in het gebruik van de AED is wel belangrijk,

omdat bij een reanimatie de eerste zes minuten zo belangrijk zijn.

Hoewel uit onderzoek blijkt dat ongetrainde in staat zijn een AED te gebruiken,

gaat dit ten koste van vele kostbare minuten.     

Snel en doeltreffend werken is essentieel.

Een korte training van een paar uur is genoeg als men al kan reanimeren.(basale reanimatie).

Iedereen kan een AED cursus volgen als onderdeel van een reanimatiecursus,

bijvoorbeeld van een partner van de Hartstichting.

 

6 Minuten Zone

 

In Nederland komen steeds meer plekken waar alles zo is geregeld,

dat bij een hartstilstand alle elementen van de 6 minuten toegepast kunnen worden:

112 wordt direct gebeld, iemand start direct met reanimeren en binnen 6 minuten

krijgt het hart een eerste schok met een AED.

Die plekken noemen we een 6 Minuten Zone.

Steeds meer mensen nemen het initiatief om van hun buurt of hun (werk)omgeving een 6 Minuten Zone te maken.

Een 6 Minuten Zone kan bijvoorbeeld een woonwijk, het centraal station, de bibliotheek, de (sport)vereniging,

de werkomgeving of het winkelcentrum zijn.

Meer informatie over 6 Minuten Zones vindt u hier.

 

6 minuten pakket

 

Om te helpen bij de inrichting van een 6 Minuten Zone,

wordt momenteel aan een zogenaamd 6 minuten pakket gewerkt.

Het 6 minuten pakket is een ‘gereedschapskist’, een praktische handleiding.

Het 6 minuten pakket gaat praktische en concrete hulp bieden wanneer je van je buurt of wijk een

6 Minuten Zone wilt maken, maar het kan ook gebruikt worden voor bedrijven en evenementen.

 

Er is een pakket in de vorm van een interactieve website beschikbaar.

In het pakket worden alle aspecten benoemd en uitgelegd die bij het opzetten van

een 6 Minuten Zone een rol spelen.

Mocht je voordat het pakket beschikbaar komt concrete vragen hebben,

dan kun je contact opnemen met 6minutenzone@hartstichting.nl